KLZ ODSZKODOWANIA świadczy pomoc nie tylko w odzyskiwaniu zaległych należności ale i osobom zadłużonym.

W obu przypadkach KLZ świadczy pomoc na etapie przedsądowym jak i sądowym.

W przypadku odzyskiwania należności KLZ sporządza pisma wzywające do zapłaty, podejmuje rozmowy negocjacyjne i inne czynności prawnie dopuszczalne w celu wyegzekwowania zaległej należności.

W przypadku osób zadłużonych KLZ sporządza pisma do komornika jak również sprzeciwy od nakazów zapłaty wydawanych w postępowaniach nakazowych lub upominawczych.

 

Kontakt pod nr tel. 730 180 112 lub biuro@klz-odszkodowania.pl