W przypadku uszkodzeń dotyczących nieruchomości i jej obejścia odszkodowanie może być wypłacane z różnych źródeł czyli z ubezpieczenia obowiązkowego w przypadku rolników lub z ubezpieczeń zawieranych dobrowolnie z Ubezpieczycielem.

Kiedy uszkodzenie budynku/ogrodzenia jest spowodowane przez inną osobę, która ma zawartą umowę ubezpieczenia OC, wówczas odszkodowanie wypłaci Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia.

Należy mieć na uwadze, że Ubezpieczyciele prowadzą różnorodną politykę ubezpieczeniową i w odmienny sposób definiują sytuacje, w których odszkodowanie nie przysługuje poszkodowanemu. Kwestie te są omawiane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danej polisy, głównie w działach dotyczących wyłączeń i limitów odpowiedzialności.