Klienci KLZ ODSZKODOWANIA mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń odszkodowawczych po śmierci osoby najbliższej.

Katalog świadczeń odszkodowawczych zgłoszonych z OC sprawcy:

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po śmierci osoby najbliższej
  • Zwrot kosztów pogrzebu (także koszty organizacji stypy, zakupu odzieży żałobnej oraz koszty postawienia nagrobka)
  • Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej
  • Renta –  świadczenie wypłacane regularnie przez Ubezpieczyciela, jeśli zmarły dostarczał środków do życia lub miał wobec uprawnionych obowiązek alimentacyjny.

O rekompensatę w postaci zadośćuczynienia mogą ubiegać się zstępni i wstępni pierwszego stopnia czyli żona, mąż, dzieci, wnuki, dziadkowie czy rodzeństwo. Do kręgu osób uprawnionych można również zaliczyć osoby pozostające ze zmarłym w ścisłych stosunkach rodzinnych jak przyrodnie rodzeństwo, konkubent, macocha, ojczym, dzieci przyjęte przysposobione oraz dziecko poczęte – nienarodzone.

UWAGA: Polisy NNW również dają możliwość uzyskania świadczenia w przypadku śmierci małżonka, rodziców lub dzieci.