KLZ ODSZKODOWANIA zajmuje się szeroko rozumianą dziedziną odszkodowań. Świadczy pomoc prawną nie tylko  dla osób fizycznych ale również dla podmiotów  gospodarczych na każdym etapie postępowania likwidacyjnego. Reprezentuje interesy Klientów w walce z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami, którą są zobowiązane do naprawienia szkody.

W zakresie odszkodowań KLZ świadczy pomoc w związku z powstaniem szkód majątkowych i niemajątkowych, w tym świadczona jest pomoc „frankowiczom” oraz poszkodowanym pacjentom.

W przypadku  możliwości dochodzenia odszkodowania ustalane są warunki prowadzenia sprawy  i  wysokość wynagrodzenia, które pobierane jest wyłącznie w przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy.

Kontakt pod nr tel. 730 180 112 lub biuro@klz-odszkodowania.pl