Po zaistniałej szkodzie komunikacyjnej na pojeździe należy się odszkodowanie od Ubezpieczyciela sprawcy szkody, wyliczone na podstawie przesłanej kalkulacji naprawy pojazdu. Najczęściej tak wyliczone odszkodowanie nie stanowi pełnej rekompensaty za uszkodzony pojazd. Dlatego można otrzymać więcej gotówki, czyli wyższe odszkodowanie za szkodę, zawierając z KLZ ODSZKODOWANIA umowę kupna-sprzedaży takiej szkody.

Jest to całkowicie legalne i zgodne z polskim prawem.

Od momentu kiedy KLZ ODSZKODOWANIA odkupi szkodę wznowiony zostaje z Ubezpieczycielem cały proces likwidacji szkody, bez angażowania osoby poszkodowanej.

KLZ ODSZKODOWANIA odkupuje wszystkie szkody, bez względu na to czy pojazd został naprawiony lub jakie części zostały użyte do jego naprawy, czy są rachunki za naprawę, czy pojazd w ogóle został odbudowany, a nawet w przypadku gdy pojazd został sprzadany w stanie uszkodzonym.

JAK SPRZEDAĆ SZKODĘ NA POJEŹDZIE?

Należy wysłać e-maila na adres biuro@klz-odszkodowania.pl z poniższymi załącznikami:

    1. Kalkulacja naprawy pojazdu sporządzona przez Ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia,

    2. Wszystkie decyzje płatnicze wydane przez Ubezpieczyciela w trakcie likwidacji szkody

Kontakt zwrotny zastąpi w ciągu 48h.

UWAGA! KLZ NIE ODKUPUJE SZKÓD PO PODPISANYCH UGODACH lub POROZUMIENIACH Z UBEZPIECZYCIELAMI jak również SZKÓD PO UPŁYWIE 3 LAT OD ZDARZENIA.

 

Kontakt pod nr tel. 730 180 112 lub biuro@klz-odszkodowania.p