Miło mi Państwa powitać na mojej stronie internetowej.

Jestem założycielem KLZ-ODSZKODOWANIA. Od lat interesuję się prawem ubezpieczeniowym, a zwłaszcza szeroko rozumianą dziedziną odszkodowań. Uważam, że wyłącznie wąska specjalizacja oraz bogaty zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej jest gwarantem tego, że mogę zaproponować możliwe i realne rozwiązania powierzonej mi sprawy.

Moje  ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie likwidacji szkód pozwala mi na dostosowanie metod prowadzenia sprawy do zmieniających się realiów rynku ubezpieczeniowego i tym samym przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zakończonego powodzeniem.

JAK DZIAŁAM ?

Pierwszym etapem prowadzenia sprawy jest postępowanie polubowne z podmiotem odpowiedzialnym za zdarzenie. W praktyce są to najcześciej Towarzystwa Ubezpieczeniowe. W tej fazie postępowania likwidacyjnego moje działania polegają na zgłoszeniu roszczeń czyli pisaniu wezwań do zapłaty, reklamacji, skarg oraz innych pism. Często ten etap łączę z prowadzeniem negocjacji, które mają doprowadzić do satysfakcjonującego zakończenia sprawy. Jednak w przypadku braku porozumienia z drugą stroną sporu, sprawę kieruję do na drogę postępowania sądowego. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że nigdy nie kieruję sprawy do sądu bez wiedzy i zgody klienta. Oczywiście nie należy się bać takiego rozwiązania, gdyż jest ono bardzo powszechne. Po uzyskanej zgodzie na skierowanie sprawy do sądu, przed przygotowaniem i złożeniem pozwu, zapraszam do mojej siedziby na spotkanie z Mecenasem, w celu ustalenia szczegółów i sposobu postępowania w trakcie procesu sądowego.

Zapraszam do kontaktu,
Wacław Kasperek