Firma KLZ zajmuje się szeroko rozumianą dziedziną odszkodowań. Świadczy pomoc prawną nie tylko  dla osób fizycznych ale również dla podmiotów  gospodarczych na każdym etapie postępowania likwidacyjnego. Reprezentuje Klientów w walce z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami, którą są zobowiązane do naprawienia szkody.

Jeżeli uważasz, że należy Ci się odszkodowanie bądź już je uzyskałeś i nie podpisałeś ugody/porozumienia, które uniemożliwia dochodzenia dalszego odszkodowania–skontaktuj się z firmą pod nr 730 180 112 lub napisz na adres: biuro@klz-odszkodowania.pl

Zespół KLZ dokłada wszelkich starań aby uzyskane zadośćuczynienie, odszkodowanie czy inne świadczenie pieniężne było jak najwyższe dlatego firma oferuj bezpłatną analizę sprawy, w tym również bezpłatną weryfikację przyznanego odszkodowania, a w przypadku  możliwości dochodzenia odszkodowania ustala warunki prowadzenia sprawy  i  wysokość pobieranego wynagrodzenia, które będzie pobrane wyłącznie w przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy.